Eskaerak aurkeztea

Epeak

Itxita

2024ko apirilaren 9tik 30era bitartean, biak barne. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Formulario elektronikoa betetzea.

  • Arabako Foru Aldundiak egiaztatzeari uko egitekotan, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

  • Kirol-erakundean euskara, berdintasuna eta ekitatea sustatzearen aldeko irizpideren bat betetzen duten erakundeen kasuan, egiaztagiriak, deialdiaren 6.3 eta 6.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

  • Kirol-elkarteen kasuan, erakundearen estatutuak, jatorrizko erakundea adierazten dutenak, salbu eta aldez aurretik aurkeztu baditu.

  • Trebiñuko enklabean kokatutako erakundeen kasuan: erakundeen erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.

     

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikoaren bitartez soilik egin daiteke.