null Convocatoria de ayudas a la formación para el empleo en las cuadrillas de Álava para el ejercicio 2021 EUS

Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdia 2021eko ekitaldirako

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Erakunde onuradunak

Deialdi honi dagokionez, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak izango dira onuradunak, salbu eta Gasteizko Kuadrilla.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

151/2021 Foru Agindua, martxoaren 12koa.

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretua.

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen 2021eko deialdirako eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi