Eskola kirola sustatzeko laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaerak, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzura bidaliko dira.

  • Eskaeren aurkeztea bakarrik derrrigorrezkoa izango da:

    • Hezkuntza arloko beharrizan bereziak dituzten eskola umeentzat kirol prestakuntzako langile bat beharrezkoa den edo ez erabakitzeko.

    • Dagokion kanpainarako izena emanda dauden “B kirol jarduera anitza” taldeentzako kirol jarduera anitzak (topaketak) antolatzeko modulua kuantifikatzeko.

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Probintzia plaza, 5 - 3. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz.

Telefonoa: 945 18 18 18 / Juan Ignacio Errasti. Luzapena: 52114

e-maila: jierrasti@araba.eus 

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia plaza, 5

01001 Vitoria-Gasteiz 

Itundutako erregistroak