null PR Estaturako gaikuntza

Estaturako gaikuntza

Estaturako gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako toki erakundeetako lanpostu hutsak behin-behineko izendapenaren bidez betetzea.

Toki erakundeetako estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioak.

Lurralde Orekaren Saila

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, toki araubidean indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onesten duena.

128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.

3 hilabete.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Estaturako gaikuntza duten funtzionarioen behin-behineko izendapena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Estaturako gaikuntza duten funtzionarioen bitarteko izendapena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Estaturako gaikuntza duten funtzionarioen aldi baterako izendapena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gaikuntza nazionaleko funtzionarioentzat gordetako lanpostuetan aldi baterako lan metaketarako baimena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Estaturako gaikuntza duten funtzionarioen izendapen zirkunstantziala

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi