null Ez egoiliarren errenta

Ez egoiliarren errenta

Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban.

Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban.

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala.

  • 21/2014 Foru Araua, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarena
  • 450/2016 Foru Agindua, 210 eredua onartzen duena
  • 449/2016 Foru Agindua, 211 eredua onartzen duena
  • 451/2016 Foru Agindua, 213 eredua onartzen duena
  • 448/2016 Foru Agindua, 216 eredua onartzen duena
  • 706/2016 Foru Agindua, 296 eredua onartzen duena
  • 712/2002 Foru Agindua, 291 eredua onartzen duena
  • 763/2011 Foru Agindua, 291 eredua aldatzen duena
  • 11/2017 Foru Agindua, 291 eredua aldatzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
291 eredua. Zergadunek eskuratutako ez egoiliarren kontuen etekinak, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren establezimendu iraunkorra ezarri gabe. Informazio aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
211 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako atxikipena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez egoiliarrak establezimendu iraunkorrik gabe. Aitorpen arrunta. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
213 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Erakunde ez egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei aplikatutako atxikipenak eta konturako sarrerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi