null Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea

Hauxe da gizarte zerbitzuen zentroak ikuskatzeko jardueraren helburua:

 • Erabiltzaileen eskubideak errespetatu eta babestuko direla bermatzea.
 • Eskubide horiek egikaritzeko bide eraginkorrak daudela eta horiek modu egokian funtzionatzen dutela ziurtatzea.
 • Gizarte zerbitzuak eta gizarte zerbitzuetako zentroak ikuskatzea eta ebaluatzea.a

Zentroak ikuskatu behar izango dira aplikagarria den arautegi sektorialak ezarritako aldizkakotasunari jarraiki, eta, edozein kasutan ere, urtean behin gutxienez.

Gainera, zerbitzu edo zentro baten ikuskapen osoa edo partziala egin ahal izango da egokitzat jotzen denean eta, bereziki, hori egitea aholkatzen duen salaketa bat dagoenean.

Gizarte zerbitzuen zerbitzuak eta zentroak. 

 • Gizarte Zerbitzuen Saila.

 • Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

 • Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua.

   

 • 40/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena.

 • 41/1998ko Dekretua, martxoaren 10ekoa, adinekoentzako egoitzako gizarte zerbitzuei buruzkoa.

 • 13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Arreta Goiztiarreko esku-hartze osoa emateari buruzkoa.

 • Maiatzaren 31ko 125/2005 Dekretua, nagusientzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko dekretua aldatzen duena.

 • Urriaren 10eko 195/2006 Dekretua, nagusientzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko dekretua bigarren aldiz aldatzen duena.

 • 202/2000 Dekretua, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.

 • 202/2000 Dekretua, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.

 • 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.

 • 148/2007 Dekretuaren AKATSEN ZUZENKETA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.

   

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi