null Hainbat proiektuk nekazaritza eta basogintza jardueran izandako eragina aztertzeko eskaera

Hainbat proiektuk nekazaritza eta basogintza jardueran izandako eragina aztertzeko eskaera

Lurzoru urbanizaezinean gauzatu nahi diren eraikuntzak eta ustiapenak “onargarriak, 2a” edo “onartezinak, 3a” izan daitezke, Nekazaritzaren eta Basogintzaren Arloko Lurralde Plan Sektorialaren arabera, eta beharrezkoa da Nekazaritza Sailak txostena ematea, proiektu horiek nekazaritza eta basogintza jardueran izango duten eragina aztertzeko.

Lurzoru urbanizaezinean gauzatu nahi diren eraikuntza proiektuen sustatzaileak.

Nekazaritza Zuzendaritza

177/2014 Dekretua, 2014ko irailaren 16koa, zeinak behin betiko onartzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.

  • Ebazpena eta jakinazpena egiteko epea: 3 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Hainbat proiektuk nekazaritza eta basogintza jardueran izandako eragina aztertzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi