Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2022-2023 ikasturterako (ikasleei zuzenduta)

Epeak

Itxita

Euskaltegien matrikulazio-aldian, urriaren 1 baino lehen.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ikasleek aurkeztu beharreko dokumentazioa euskaltegian matrikula egiten dutenean:

  • Eskabidea (II. eranskina)

  • Euskararen Foru Zerbitzuak nortasun agiriaren zenbakia, eta erroldatzea kontsultatuko ditu. Eskabidea aurkezteak datu horiek ofizioz kontsultatzea onartzea dakar, eskatzailea aurka badago, berariaz adierazi beharko du, horretarako eskabidean dagokion atala betez. Aurka egonez gero, eskabidearekin batera NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia eta 2022ko urriaren 1a baino lehenago Araban edo Trebiñuko enklabean erroldatuta egotearen ziurtagiria aurkeztu beharko ditu.

 
Euskaltegiek 2022ko urriaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dituzte matrikulatutako pertsonek sinatutako eskabideak Euskararen Foru Zerbitzuan (Probintzia plaza 5, 3. solairua, 01001 Gasteiz).

Matrikula egingo den euskaltegian.