Herritarren proposamenak biltzea

Epeak

Itxita

2024ko apirilaren 26ra arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Ez da beharrezkoa deskribapen tekniko konplexua egitea; proposamena modu xumean deskriba daiteke.

Ezin da eskaera bakar bat aurkeztu eta hartan, dokumentu bakarrean, hainbat proposamen erantsi.


BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ

Inprimaki bat bete behar da linean, AFAren Egoitza elektronikoan. Bide hori erabili behar dute, nahitaez, pertsona juridikoek eta Administrazioarekiko harremanak elektronikoki izatera behartuta daudenek, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluak xedatutakoarekin.

Identifikazio sistema baten bidez erregistratu beharko da, honako eremu hauek betez:

 

ESKATZAILEA

Izen-abizenak

NAN ZK.

Jakinarazpenetarako helbidea

Telefonoa

Posta elektronikoa:

Jaioteguna

Erroldatze lekua

 

PROIEKTUA

Izenburua

Helburua

Deskribapena

Aurrekontua (ez da nahitaezkoa)

Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)

 

ERANSKINA

Dokumentazio osagarria (ez da nahitaezkoa)

 


 

AURREZ AURRE

Dagokion inprimakia bete behar da eta Vitoria-Gasteizko edo Laudioko Erregistro Orokorreko bulegoan aurkeztu, edo Arabako Lurralde Historikoko edozein udaletako sarrera erregistroaren bidez, honako informazio honekin:

 

ESKATZAILEA

Izen-abizenak

NAN ZK.

Jakinarazpenetarako helbidea

Telefonoa

Posta elektronikoa (ez da nahitaezkoa)

Jaioteguna

Erroldatze lekua

 

PROIEKTUA

Izenburua

Helburua

Deskribapena

Aurrekontua (ez da nahitaezkoa)

Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)

 

ERANSKINA

Dokumentazio osagarria (ez da nahitaezkoa)

Zer behar dut?

  • BAK

    BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Gasteizko edo Laudioko Erregistro Orokorreko bulegoan, edo Arabako Lurralde Historikoko edozein udaletako sarrera erregistroaren bidez.