null Impuesto sobre el Patrimonio EUS

Ondarearen gaineko zerga

Arabako araudia aplikatzen zaien zordunek Ondarearen gaineko Zergaren autolikidazioa egitea eta aurkeztea. 

Araban ohiko etxebizitza duten pertsona fisiko zordunak. 

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Atala

9/2013 Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergarena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
714 eredua: Ondarearen gaineko zergaren aitorpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi