Mahastietan sexu nahasketako teknikak erabiliz mahatsaren sitsari aurka egiteko dirulaguntza eskaera

Epeak

Itxita

2024ko uztailaren 15etik abuztuaren 2ra.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskatzailearen NAN edo IFK
  • Eskaera orria (aurrez aurre aurkeztuz gero)
  • Eskatutako lursailak identifikatzeko formularioa
  • Proiektuaren eranskina (kudeatzaileak aurkeztutako proiektu bakoitzeko bat)
  • Fakturak eta ordainketaren egiaztagiriak
  • Hala badagokio, Gizarte Segurantzaren betebeharrak eta, pertsona juridikoaren kasuan, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria, sozietatearen eta haren kideen ziurtagiriak aurkeztuz.
  • Hala badagokio, landa koadernoa eta/edo tratamenduak

Informazio gehiago

Arabako Errioxan luku sitsaren aurkako sexu-nahastearen teknika aplikatzeko mapa

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun bulegoen erregistroetan.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroetako batean.

Hala ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak bere 14.2 artikuluan ezarritakoa betez, betiere telematikoki aurkeztu behar dute, Egoitza elektronikoaren bidez edo beste administrazio publiko batzuetako erregistro elektronikoetan, pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, nahitaez elkargoko kide izatera behartzen duen jarduera profesional batean ari direnek (jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako), eta administrazioarekiko harremanak nahitaez bide elektronikoz izan behar dituen interesdun bat ordezkatzen dutenek.