Arabako udalerrietako espazio publikoetan merkataritza indarberritzeko laguntzen eskabidea

Epeak

Itxita

2022ko otsailaren 19tik apirilaren 5eko 14:00ak arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Dirulaguntzaren xede izango diren jardunen azalpenaren memoria, eta jardun horiek egiteko arrazoiak; eta jardun bakoitzaren aurrekontu banakatua.

  • Lana egingo duen enpresaren eskaintza.
  • Ondasuna eman aurretik eskatutako hiru eskaintza, baldin lanek kontratu txikietarako ezarritako mugak gainditzen badituzte (40.000,00 euro obretarako eta 15.000,00 euro gainerakorako); eta zein eskaintza aukeratu den eta hautaketa horretarako arrazoiak azaltzen dituen agiria.
  • Behar izanez gero, dirulaguntzaren xede diren jarduerak edo inbertsioak egitea ekarriko duen merkataritza suspertzeko planaren kopia.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Egoitza elektronikoaren bidez aurkeztea