null Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Ekintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atala.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 11/2003 Foru Araua eta haren araudia onartzen duen 66/2003 Foru Dekretua.

16/2017 Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena.

32/1996 Foru Dekretua, ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazio ereduak onartzen dituena.

429/2016 Foru Agindua, 610 eredua onartzen duena.

Automobilak eta ontziak saltzeko batez besteko prezioak ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ondorioetarako urtero onartzen dituzten foru dekretuak.

Arabako Zerga Orokorrari buruzko 6/2005 Foru Arauaren 56., 128. eta 129. artikuluak.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 11/2003 Foru Arauaren 71., 72. eta 73. artikuluak.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
620-TV eredua. Ibilgailu erabilien eskualdaketa – Autolikidazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
600 eredua. Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Adituaren kontraesanezko tasazioa egitea sustatzeko eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
611 eredua. Aitorpenaren urteko laburpena - Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
600P eredua – Mailegu pertsonalak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi