null Uzta berderako laguntza

Uzta berderako laguntza

 

Laguntza hori 2024-2027 ISVaren esparruan aktibatu da, eta Europar Batasuneko funtsekin finantzatu da. Eragiketa mahastizaintzaren eta ardogintzaren merkatuan eskaintzaren eta eskariaren oreka berreskuratzera bideratuta dago. Horretarako, uzta murriztu behar da, oraindik heldu gabe dauden mahats-mordoak erabat suntsitzen edo ezabatzen direlako, eta, horrela, mahasti-azalera jakin batzuen errendimendua zerora murrizten da.

Nekazal ustiategietako titularren mahastizainak.

Eskaerak jasotzea, espedienteak izapidetzea eta administrazio-kontrolak eta tokian bertan egitea: Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila. Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua.
Eskaerak ebaztea eta ordainketak baimentzea: Eusko Jaurlaritza. Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea.

Ebazteko epea: 2 hilabete eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Uko egiteko epea: 10 egun, laguntza onartzeko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Isiltasunaren zentzua: ezestekoa

Gora jotzeko errekurtsoa Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen aurrean.

Errekurtsoak aurkezteko epea: hilabete, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, edo hiru hilabete, administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta biharamunetik hasita.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Uzta berdearen laguntza-eskaera egitea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi