Eskaera - 2021ko deaildia

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

Arabako Lurralde Historikoan materia organikoa gaika biltzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak onetsi zituen apirilak 13ko, Foru Gobernu Kontseiluaren 205/2021 Erabakiaren 5. artikuluaren atalean jasotakoa. 

 I. Eranskina

 II. Eranskina

 III. Eranskina

 IV. Eranskina

 V. Eranskina

  • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean
  • Foru Ogasunak Gasteizen, Guardian eta Laudion dituen bulegoen erregistroan.
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4. artikuluan jasotzen dituen erregistroetatik edozeinetan.

Hala ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikulua betez, nahitaez aurkeztu behar dute telematikoki aurkeztu beharrekoa egoitza elektronikoaren bidez , pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargo bateko kide izatea eskatzen duen jarduera profesionalean dihardutenek eta jarduera hori gauzatzean egiten dituzten izapideetarako, eta administrazioarekiko harremanak elektronikoki egitera behartuta dagoen interesdun baten ordezkariek.