Arabako Garraioaren Arbitraje Batzordeak emandako arbitraje laudoan akatsak zuzentzeko edo laudoa argitu, zuzendu edo osatzeko eskabidea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskabide orria, dagokion laudoaren izena aipatuta eta horren agiria eskatzen dela adierazita.

  • Erreklamaziogilearen indarrean dagoen NAN, pasaporte edo AIZ dokumentuaren kopia.

  • Ordezkaritza agiria edo erantsitako ordezkaritza eredua, erreklamaziogilearen izenean beste pertsona bat ari denean.