null Takografo digitalaren txartela

Takografo digitalaren txartela

Arabako Lurralde Historikoan egoitza duten gidarientzako, enpresetarako edo entsegu zentroetarako takografo digitala eskatzea

  • Ohiko etxebizitza Arabako Lurralde Historikoan duten eta gidatzeko baimena (B+E, C, C1, D, D1 motak) indarrean dituzten gidariak.

  • Garraio enpresak

  • Entsegu zentroak

Garraioa Ikuskatzeko Zerbitzua

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Errepide Bidezko Garraioetako Takografoei buruzko 165/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko otsailaren 4koa, zeinaren bidez indargabetzen baita Europako Kontseiluaren 3821/85 Erregelamendua, errepide bidezko garraioen sektoreko kontrol aparailuari buruzkoa, eta aldatzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 561/2006 (EB) Erregelamendua, errepide bidezko garraioaren sektorean gizarte arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoa.
  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Errepide Bidezko Garraioaren Sektorean Gizarte Arloko Zenbait Xedapen Harmonizatzeari buruzko 561/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko martxoaren 15ekoa, Kontseiluaren 3821/85 (EB) eta 3135/98 (EB) erregelamenduak aldatzen eta Kontseiluaren 3820/85 3820/85 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.
  • Sustapen Ministerioaren 1190/2005 Agindua, apirilaren 25ekoa, arautzen duena takografo digitalaren ezarketa arautzen duena.
  • 640/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, salbuespenak ezartzen dituena errepide bidezko garraioan gidatzeko eta atseden hartzeko denboren arauen eta takografoa erabiltzeko arauen nahitaezkotasunean.
  • 15/2007 Foru Araua, martxoaren 30ekoa, takografo digitalerako txartel bakoitza eman, berritu eta ordezteagatik ordaindu beharreko tasa ezartzekoa.

Isiltasunaren ondorioak: ezestekoa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Entsegu zentroa: beste txartel bat ematea aurrekoa lapurtu, galdu, hondatu edo gaizki dabilelako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Entsegu zentroa: txartela aldatzea datuak aldatu direlako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Entsegu zentroa: txartela lehenengoz ematea edo iraungi delako berritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Enpresa: beste txartel bat ematea aurrekoa lapurtu, galdu, hondatu edo gaizki dabilelako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Enpresa: txartela aldatzea datuak aldatu direlako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Enpresa: txartela lehenengoz ematea edo iraungi delako berritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gidaria: txartela aldatzea herrialdez aldatzeagatik

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gidaria: beste txartel bat ematea aurrekoa lapurtu, galdu, hondatu edo gaizki dabilelako edo kontrolen batean kendu delako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gidaria: txartela aldatzea datuak aldatu direlako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gidaria: txartela lehenengoz ematea edo iraungi delako berritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi