null Toki erakundeen aurrekontuak

Toki erakundeen aurrekontuak

Arabako Foru Aldundiari dagokion toki erakundeen finantza babesa gauzatzean, aldundiak udalen, kuadrillen eta tokiko partzuergoen aurrekontuak jaso behar ditu organo eskudunek onesten dituztenetik aurrera hilabeteko epean.

Udalak, kuadrillak eta partzuergoak.

Lurralde Orekaren Saila.

3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa (ALHAO, 21. zk., 2004ko otsailaren 18koa).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako toki erakundeen urteko aurrekontuak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi