null Toki erakundeen uneko ekitaldiko aurrekontu aldaketak

Toki erakundeen uneko ekitaldiko aurrekontu aldaketak

Arabako Foru Aldundiari dagokion toki erakundeen finantza babesa gauzatzean, aldundiak udalen, kuadrillen eta tokiko partzuergoen aurrekontu aldaketak jaso behar ditu.

Udalak, kuadrillak eta tokiko partzuergoak.

Lurralde Orekaren Saila.

  • 3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa (ALHAO, 21. zk., 2004ko otsailaren 18koa).
  • 38/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Arabako toki erakundeen aurrekontu egonkortasunarena eta finantza iraunkortasunarena (ALHAO, 148. zk., 2013ko abenduaren 27koa).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Toki erakundeen uneko ekitaldiko aurrekontu aldaketak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi