null Toki erakundeentzako txostenak eta aholkularitza juridikoa

Toki erakundeentzako txostenak eta aholkularitza juridikoa

Txostenak edo aholkularitza izapidetzea, toki erakundeek egindako eskaerei eta/edo kontsultei erantzuteko.

Arabako toki erakundeak.

Lurralde Orekaren Saila. 

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 38/2021 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa, Lurralde Orekaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onesten duena.
  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
  • 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, toki araubidean indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onesten duena.

3 hilabete.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Txostenak eta aholkularitza juridikoa eskatu, eskaera edo kontsulta batean oinarrituta

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi