Beharrizanak dituztenei laguntzeko laguntza bereziak eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera, eredu ofizialarekin bat egiten duena.
  • Eskatzailearen eta bizikidetza unitatea osatzen dutenen Sarreren eta Ondasunen zinpeko deklarazioa.
  • Banku jakinarazpena.
  • Eskatzailearen eta bizikidetza unitatea osatzen dutenen nortasun agiri nazionala.
  • Familia liburua.
  • Bizikidetza unitatea osatzen duten pertsona guztien baliabide eta sarrera ekonomikoak justifikatzeko ziurtagiriak eta agiriak. Horrez gain, zenbatu behar diren kideen Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren azken aitorpenaren kopia, edo hala badagokio, aitorpena ez aurkezteko baimena ematen duen ziurtagiria.
  • Enplegu eskatzailea gisa agertzen den txartela, edo hala badagokio, Enpleguko Institutu Nazionalaren ziurtagiria, laguntzak jasotzeari edo ez jasotzeari buruzkoa.
  • Estatu mailako katastro ziurtagiria.
  • Eskatzailearen ustez laguntza ekonomikoaren beharra frogatzeko behar diren txostenak.

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskaera egin duen pertsonaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua