Gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza zentroak eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANaren fotokopia, edo NANik ez baldin badu, nortasuna egiaztatzen duen beste agiri ofizial baten fotokopia.
  • Diru-sarreren eta ondasunen zinpeko aitorpena.
  • GOFEri emandako baimena datuak eskuratzeko, erabiltzeko eta/edo jakinarazteko.

  • Gizarte zerbitzuak eskuratzeko eskaera.
  • Titularra eta kontua identifikatzeko fitxa.
  • Arabako lurralde historikotik kanpoko ondasunen titulartasuna egiaztatzeko dokumentazioa.
  • Osakidetzaren txosten psikiatrikoa eta gizarte txostena.