Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Jardunak egitea arrazoitzen duen amaierako memoria.

  • Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta, hala badagokio, ordainketa eguna.

  • Aitorpena, aurkeztu diren justifikazio fakturek bestelako laguntzarik edo dirulaguntzarik izan duten adierazten duena.

  • Justifikazio fakturak (jatorrizkoak zein kopia konpultsatuak).  

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01011 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak