Dirulaguntza justifikatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

2024/03/23 - 2024/12/13

Esleitu datatik 2024ko abenduaren 13ra arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egindako jardueren memoria.

 • Ordainagiriak eta gainerako frogagiri baliokideak.

 • Hiru eskaintza eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen dituen justifikazio txostena (bakar-bakarrik partidaren batek eskaera egiteko garaian hiru eskaintza aurkeztera behartzen ez bazuen eta geroago benetako gastuak ezarritako 15.000,00 euroko mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

 • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.

  • Dirulaguntza honetaz gainera, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren ala ez. Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri elektronikoa

Egoitza elektronikoa - Nire espedienteak 

Izapidetu