Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatzeko eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Titularrak edo legezko ordezkariak honako dokumentazioa aurkeztu beharko du:

  • I. eranskineko ereduari jarraituz, zuzentasunez betetako izen-emate eskaria.
  • Titularraren edo legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa.
  • Datu ekonomikoak eta ondareari buruzkoak:

  • Erakunde sortzearen aktaren edo erabakiaren kopia, estatutuena eta bere izaerarekin bat datorren erregistroan izena emanda dagoenaren ziurtagiria.
  • Identifikazio fiskalaren txartelaren fotokopia.
  • Jardueren memoria.

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua 

Alaba Generala 10, 4ª solairua 1. departamentua

01005 Gasteiz 

Telefonoa: 945 151015

e-maila: inspecciones.sociales@araba.eus