Askatasunik ez duten pertsonentzako etxebizitzak eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte zerbitzuetarako sarbide eskaera

  • Onarpen inprimakia

  • Gizarte eta hezkuntza esku-hartzerako txosten-proposamena

  • GOFEri emandako baimena 

  • NANaren fotokopia

  • Osakidetzako osasun txartelaren fotokopia

  • Espetxeko gizarte langilearen txostena

  • Beste txosten batzuk: (medikoak, psikiatrikoak eta/edo sozialak)

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua