null Zerga zorrak konpentsatzea

Zerga zorrak konpentsatzea

Zerga kontu korronte sistema bat, zergadunei euren zerga zorrak balio erantsiaren gaineko zergari edo sozietateen gaineko zergari dagozkion autolikidazio edo likidazioek eragindako kredituekin konpentsatzea, edo are euren zerga kredituak berandutze interesik sortu gabe beste zordun bati zorra kitatzeko lagatzea ahalbidetzen duena, aplikatzeko eskabidea.

Herritarrak/Enpresak/Elkarteak/Erakundeak

Ogasuna. Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua.

  • 6/2005 Foru Araua, Arabako Zerga Orokorrari buruzkoa (70.-72. artikuluak).
  • 43/2011 Foru Dekretua, zergadunen kredituak eta zerga zorrak konpentsatzeko kontu korronte sistema eta beste zergadun baten zerga zorra kitatzeko kredituen lagapena arautzen dituena.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Norberaren zorren konpentsazioari buruzko argibideak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zerga zorren konpentsazioa itzultzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Hirugarren baten zorren konpentsazioari buruzko argibideak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi