Zerga ereduak

166 emaitza aurkituta

 • Errolda ereduak

  036 eredua: pertsona juridikoak

  036 eredua: pertsona juridikoak Izapidetu Epeak Irekita Zerga bakoitzaren arautegian eta zerga arautegi orokorrean ezarritakoa gorabehera, errolda aitorpenak ondoko epealdi hauetan aurkeztu behar dira: Alta Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik. Konturako atxikipenak eta...
 • Errolda ereduak

  037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak,...

  037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jabeen erkidegoak eta errenta egozketaren araubidean dauden beste erakunde batzuk Izapidetu Epeak Irekita Alta Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik Konturako atxikipenak eta...
 • Errolda ereduak

  009 eredua: jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak

  009 eredua: jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak Izapidetu Epeak Irekita Epea hilabete da, alta, aldaketa edo baja eragiten duen egitatea gertatzen denetik. Aurkeztu beharreko agiriak 009 eredua behar bezala beteta eta sinatuta dagoenean, beharrezko dokumentazioarekin batera bidal...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa.

  309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa. Izapidetu Epeak Irekita Garraiobide berrien EBren barruko eskuratzeak badira, aitorpen-likidazio hori aurkeztu eta sartzeko epea hogeita hamar egunekoa izango da eragiketa egiten denetik eta, nolanahi ere, garraiobide horiek behin betiko matrikulatu...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta...

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke....
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen...

  123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio...

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin...

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan, aurre-aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen...

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako...

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpenaren xedea da maileguei eta kredituei...
 • Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustea eta errausketa

  Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta hondakinen baterako...

  Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta hondakinen baterako errausketaren gaineko zerga Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldia amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan, salbu eta urtarrilean aurkeztu behar dena, hilabete horren 31ra arte luzatuko baita. Informazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko...

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hirurogeita hamar egutegi egunetan, aurreko egutegi urtean jasotako opari, dohaintzei eta egindako erabilerei dagokienez. Aurkeztu beharreko agiriak...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Itzulketa eskaera Izapidetu Epeak Irekita Itzultzeko eskaera eragin duten egitateak gertatu diren hiruhilekoa amaitu ondorengo lehenengo 25 egun naturaletan Aurkeztu beharreko agiriak A22 EREDUA (PDF) Informazio gehiago A22...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Izakinen erregistro liburua Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Kontabilitatea. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak 2023ko...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldia amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan, salbu eta urtarrilean aurkeztu behar dena, hilabete horren 31ra arte luzatuko baita. Informazio gehiago 592...
 • Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Informazio gehiago 490 eredua bitarteko telematikoen bidez aurkeztu beharko da nahitaez, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

   BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 190 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei...
1 - 20 erakusten 166 emaitzetatik.