Zerga ereduak

168 emaitza aurkituta

 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 190 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga Bestelako informazio aitorpenak

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako...

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Aitorpenaren ekitaldiaren ondorengo urteko otsailean. Informazio gehiago Pertsona fisiko edo juridikoak (publikoak nahiz pribatuak), baita enpresa edo lanbide jarduerak...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren 1aren eta 31ren artean. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio gehiago Zergak...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  721 eredua: Atzerrian kokatutako txanpon birtualei buruzko...

  721 eredua: Atzerrian kokatutako txanpon birtualei buruzko informazio-adierazpena Izapidetu Epeak Irekita Aitorpena egiten den urtearen hurrengo urteko urtarriletik martxora bitartean aurkeztuko da. Informazio gehiago Araudia 61 Foru Agindua, 2024-02-01 31 Foru Dekretua, 2020-10-06 603 Foru...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen...

  123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte...
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei...

  216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei aplikatutako atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hiruhileko edo hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  720 eredua. Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen...

  720 eredua. Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Aitorpena urte bakoitzeko urtarrilean aurkeztuko da, egutegiko aurreko urteari dagokionez. Informazio gehiago Adierazpen honen xedea da atzerrian dauden ondasun eta eskubideei buruzko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez...

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa.

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen helburua balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazioa ematea...
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak....

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 296 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei eta aurreko urteari dagozkion konturako sarrerei dagokienez, ekitaldi...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen...

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki aurkezten bada: sortzapen...
 • Finantza-transakzioen gaineko zerga

  604 Eredua. Finantza transakzioen gaineko zerga. Autolikidazioa.

  604 Eredua. Finantza transakzioen gaineko zerga. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Likidazio aldiaren azken egunaren hurrengo hilabeteko lehenengo 25 egun naturaletan aurkeztu beharko da. Hala ere, urtarrilean egin beharreko aurkezpena hil horren 31ra arte luzatuko da. Likidazio aldia...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko...

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea finantza-kontu jakin batzuen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin...

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan, aurre-aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  611 eredua. Aitorpenaren urteko laburpena - Kreditu erakundeek...

  611 eredua. Aitorpenaren urteko laburpena - Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea Epeak Hurrengo urteko otsailaren 1a baino lehen aurkeztu beharko da, eta bertan jaso beharko da aurreko urtean negoziatzeko edo kobratzeko onartu diren...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiru hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio gehiago Balio...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko...

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Jatorrian 234 ereduaren bidez edo aurkeztutako azkeneko 235 ereduaren bidez aitortutako mekanismo beraren ondoren mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarriak eskuragarri jarri diren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio...

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Aldez aurretik aitortu behar izan diren mugaz gaindiko mekanismoak Espainiako lurraldean erabili diren urtearen hurrengo urte naturaleko azken hiruhilekoan aurkeztu behar...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena Epeak Irekita Urte guztian. Betebeharra sortu eta hurrengo 30 egun naturaleko epean egin behar da aurkezpena. Betebeharraren sortzea definituta dago Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru...
1 - 20 erakusten 168 emaitzetatik.