123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau kapital higigarriaren etekin arrunten gaineko atxikipenak aitortu/sartzeko erabiltzen da (hauek dira, besteak beste, kapital higiezina: akzioak, bonoak, partaidetza sozialak, maileguak, negozioak, ondasun higiezinen errentamendua, azpierrentamendua, irudi eskubideak)

Jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoak, beste pertsona fisiko edo juridiko batzuen jabetza den kapital higigarria erabiltzeagatik ordaintzen duten pertsona juridikoak eta erakundeak.

Araudia:

Zer behar dut?

Izapidetu