128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi nahiz elbarritasun aseguruko kontratuetatik eratorritako kapital higigarriaren etekinak eta errentak.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Informazio gehiago

Eredu hau aseguru polizen kobrantzaren gaineko atxikipenak aitortu/likidatzeko erabiltzen da.

Aseguru entitateak, bankuak, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateak

 

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu