null Aitorpen informatiboak

Aitorpen informatiboak

Zergei buruzko informazioa ematea.

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak. Aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
720 eredua. Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
781 eredua. Etxebizitza kontuen, higiezinen zaharberritzeen eta higiezinen errentamenduen aitorpen informatiboa. Urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak eragindako dirulaguntzen, kalte-ordainen edo laguntzen urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien titularrek kreditu erakundeei IFZa ezarritako epean eman ez dietenean.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
199. eredua. Kreditu-erakundeen txekeekin egindako eragiketak identifikatzea ( 88/1998 Foru Dekretua). Urteko aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
171 eredua: Diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri kobratzearen urteko informazio aitorpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
159 eredua. Argindar kontsumoaren urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburu edo profesionalek egindako eragiketen aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi