Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinetan egindakoo esku-hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Obraren amaieraren dokumentazio justifikatzailea. 
  • Kontuan izan izapidetzea Nire espedienteak aukeraren bitartez egingo dela. Dokumentazioa erantsi nahi duzun txosten-zenbakia izan beharko duzu. 

Probintzia plaza, 5-4. 
P.K.: 01001 Gasteiz (Araba)

e-maila: patrimonio-ha@araba.eus

Telefonoa: 945181871