Eskaera jabetza publikoko eraikinak cohousing/coliving-erako birgaitzeko proiektu teknikoen idazketa finantzatzeko dirulaguntza

Epeak

Itxita

Irekita, aurrekontu-esleipena agortu arte, edo, bestela, 2023ko urriaren 31ra arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaera

Udalaren ziurtagiria, egiaztatzen duena higiezina dagoen herriguneak 5.000 biztanle baino gutxiago dituela.

Higiezinaren titulartasunaren egiaztagiria, eta hura udalaren edo administrazio batzarraren ondasunen inbentarioan jasota dagoela egiaztatzea.

Egin beharreko birgaitze eta/edo egokitze-obren memoria baloratua.

Higiezinaren katastroko datuak, azalera eta egungo egoeraren argazkiak.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa

Egoitza elektronikoaren bidez soilik aurkez daiteke