null Sozietateen gaineko zerga

Sozietateen gaineko zerga

Aitorpenak, autolikidazioak eta Sozietateen gaineko zergari buruzko eskaerak.  

Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa

Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua.

  • 43/1989 Foru Araua, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergarena
  • 905/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren arauaren arauzko garapena onartzen duena
  • 573/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifak eta horiek aplikatzeko jarraibidea onetsi dituena
  • 390/2003 Foru Agindua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 848 eredua, eragiketen bolumenaren zenbatekoa jakinaraztekoa onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
203 eredua: foru araudiaren mendeko erakundeen ordainketa zatikatua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
231 eredua: Informazioa herrialdeka xehatuta aitortzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
20R eredua: Enpresa berregituraketen zerga araubide bereziaren aukera jakinaraztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
223 eredua: foru araudiaren mendeko zerga taldeen ordainketa zatikatua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
220 eredua: Sozietateen gaineko Zerga zerga kontsolidazioaren araubidean aitortzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
200 eredua: Sozietateen gaineko Zerga banako araubidean aitortzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bazterreko oharra ezereztatzeko eskabidea (Erakundeen indizeko alta ziurtagiria)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
222 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko zerga taldeen ordainketa zatikatuak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
232 eredua: informazio aitorpena, zerga paradisutzat jotzen diren herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten eragiketa eta egoerekin lotutako eragiketei buruzkoa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
202 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko erakundeen ordainketa zatikatuak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi