Obra eta Zerbitzuen Foru Plana 2022-2023 justifikazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Behin dirulaguntza onartuta, gastuen justifikazioa Egoitza elektronikoaren bidez aurkez daiteke. Horretarako, arlo pertsonalean, nire espedientera jo behar da, espediente zehatzean dokumentazioa erantsiz.  

Beste pertsona batek laguntza eta espedienteak kudeatzea nahi izanez gero, horietara sartzeko aurretiko baimen batek egon behar du.


1 INPRIMAKIA. Gauzatze proiektuaren eta administrazio agirien bidaltzea

2 INPRIMAKIA. Zerbitzua mantentzeko konpromisoaren ziurtagiria

3 INPRIMAKIA. Obra baimenak

4A INPRIMAKIA. Eskubideen titulartasuna edukitzearen zirutagiria eta baimen partikularren zerrenda

4B INPRIMAKIA. Partikularren banakako baimenak

5 INPRIMAKIA. Ordenantza arautzaileen existentziaren ziurtagiria

6 INPRIMAKIA. Obraren finantza plana

7 INPRIMAKIA. Obraren esleipena

7 INPRIMAKIA. Obraren esleipena (Elektrizitatea)

8 INPRIMAKIA. Fakturak onartzeko ziurtagiria

A5 ORDENANTZA INPRIMAKIA: Ordenantza arautzailea egiteko eta onartzeko konpromisoa

P1 INPRIMAKIA. Toki erakundearen diruzaintzaren ziurtagiria

P2 INPRIMAKIA. Dirulaguntza enpresa kontratistari zuzenean ordaintzeko eskaera

P3 INPRIMAKIA. Laguntza eskaera energia berriztagarriko sistemen kanalizazio obretarako

P4 INPRIMAKIA. Gas obretarako laguntza eskaerak

P5 INPRIMAKIA. Dirulaguntza eskaerak argiteria publikoaren lurpeko kanalizazio obretarako

1 (RP) IMPRIMAKIA Dokumentu teknikoaren prezioak berrikusteko eta lizitazio berri bat egiteko baimen-eskaera

Zer behar dut?

  • Egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu behar du. Horretarako, arlo pertsonalean, nire espedientera jo behar da, espediente zehatzean dokumentazioa erantsiz.  

Izapide hau Egoitza elektronikoaren bitartez soilik egin daiteke. 

Izapidetu