null Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Arabako Lurralde Historikorako guztiz edo hein batean interes orokorrekoak deklaratutako zonetan ureztaketa modernizatu, sendotu edo hobetzea.

Legez eratuta edo legeztatzeko fasean dauden ureztatzaile elkarteak, jarduketak eta inbertsioak egiten badituzte, edo azken titular eta esleipendun gisa haiei transferitu behar bazaizkie.

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

Oinarri arautzaileak. 30/2023 Foru Dreketua,  ekainaren 13ko Foru Gobernu Kontseiluarena (Eranskina).

Ur baliabideetarako 2024ko laguntzaren deialdia, ALHAO, 44. zk. 194/2024 Foru Erabakia, apirilaren 9koa

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Sei hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak 2024

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi