600P eredua – Mailegu pertsonalak

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Eredu hori partikularren artean mailegu pertsonalak eratzeari buruzko autolikidazioetarako baino ez da erabiliko.

Aurkezpenak aurkezpen-orri bat izango du, dagozkion autolikidazioekin eta, hala badagokio, eskualdatzaileen eranskinekin batera.

AURKEZPEN ORRIA

AUTOLIKIDAZIOA

ESKUALDATZAILEEN ERANSKINA

BETETZEKO JARRAIBIDEAK