null Autorización Proyectos experimentacion animal eu

Proiektua baimentzeko eskaera (53/2013 ED, Animalia Esperimentazioa)

Esperimentazioan eta beste helburu zientifiko batzuetan, irakaskuntza barne, erabiltzen diren animaliak babesteko proiektuen baimena eskatzea (otsailaren 1eko 53/2013 Errege Dekretuaren 33. artikulua)

Erabiltzailea edo proiektuaren arduraduna

Arabako Foru Aldundia. Abeltzaintza Zerbitzua

53/2013 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira esperimentazioan eta beste helburu zientifiko batzuetan, irakaskuntza barne, erabiltzen diren animaliak babesteko aplikatu beharreko oinarrizko arauak.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea 40 egun baliodunekoa izango da.

Aldi horretan, proiektuaren ebaluazioa sartzen da, eta ebaluazioa aldekoa izan beharko da.

II eta III motako proiektuetan, eta proiektuaren konplexutasunak edo diziplina anitzeko izaerak justifikatzen duenean, organo eskudunak epe hori luzatu ahal izango du, gehienez 15 egun balioduneko aldi gehigarri batez.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Proiektua baimentzeko eskaera (53/2013 ED, Animalia Esperimentazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi