null PR Ayudas a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas Alavesas para el desarrollo de sus actividades EU

Arabako Kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteentzako laguntza, beren jarduerak gara ditzaten

Deialdiaren helburua da Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteak diruz hornitzen laguntzea, 2019an beren jarduerak gara ditzaten.

Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub eta elkarteak

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

116/2019 Foru Dekretua, martxoaren  8koa, onartzen duena Arabako Kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

 

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Kirol klub eta elkarteentzako laguntza eskatzea, haien jarduera garatzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi