null PR Convocatoria de subvenciones a federaciones deportivas para la adquisición de material no fungible EU

2019an material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako dirulaguntza deialdia

Deialdiaren xedea da lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, hain zuzen ere, Arabako kirol federazioek 2018ko uztailaren 1etik 2019ko ekainaren 30era bitartean (bi egun horiek barne) kirol material inbentariagarria erosten sortutako gastuak finantzatzen laguntzeko.

Onuradun izango dira Arabako kirol federazioak.

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila. Kirol Zerbitzua.

69/2019 Foru Agindua, martxoaren 5koa, onesten duena 2019an material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako dirulaguntza deialdia.

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
2019an material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako dirulaguntza deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi