null Emakume federatuen kirolari laguntzeko Arabako kirol-klub eta -elkarteei zuzendutako dirulaguntza deialdia

Kirol-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia, 2022. urtean emakumeen kirolari laguntzeko

Arabako kirol-klub eta -elkarteek emakumeen kirol federatua sustatzeko diru-laguntzak emateko deialdia.

Erakunde onuradunak:

  • Kirol klubak.
  • Kirol-elkarteak
  • Kirol federazioak.

Arabako Kirol Federazio batera atxikita.

Eskaerak balorazio batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua Kirol Zerbitzuaren zuzendaria izango da.

2022ko deialdiaren oinarriak.

50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-konkurrentziaren araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak onartzen dituena.

7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokor arautzaileen aldaketa onartzen duena.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko diru-laguntzei buruzkoa.

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Emakumeen kirola babesteko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
A ataleko jardueren justifikazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi