null Salgaien edo bidaiarien errepide bidezko garraiorako lanbide gaitasuneko Agiria - garraioaren kudeatzailea

Salgaien edo bidaiarien errepide bidezko garraiorako lanbide gaitasuneko Agiria (garraioaren kudeatzailea)

Salgaien edo bidaiarien errepide bidezko garraiorako lanbide gaitasuneko Agiria lortzea, azterketaren, titulua eskatzearen edo baliozkotzearen bidez.

Salgaien eta bidaiarien errepide bidezko garraiorako lanbide gaitasuneko Agiria lortu nahi duten pertsona fisikoak, garraioaren kudeatzaile gisa lan egiteko gaitasuna ematen duena.

Mugikortasun eta Garraio Zuzendaria

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1071/2009 (EE) Erregelamendua, urriaren 21ekoa, errepideko garraiolari lanbidean jarduteko bete behar diren baldintzei buruzko arau komunak ezartzen dituena eta Kontseiluaren 96/26/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.
  • 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, lurreko garraioak antolatzekoa.
  • 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua onartzen duena.
  • 3731/2022 Ebazpena, urriaren 20koa, salgaien garraioko eta bidaiarien errepideko garraioko jardueretan jarduteko lanbide-gaitasunaren ziurtagiria lortzeko proben deialdia eta epaimahaia onartzen dituena..
  • 13/2022 Foru Araua, ekainaren 15ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira Arabako Foru Aldundiak errepideko lurreko garraioen arloan zerbitzu ematearen, nahitaezko titulu eta liburuak jaulkitzearen eta jarduerak egitearen tasak• 13/2022 Foru Araua, ekainaren 15ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira Arabako Foru Aldundiak errepideko lurreko garraioen arloan zerbitzu ematearen, nahitaezko titulu eta liburuak jaulkitzearen eta jarduerak egitearen tasak.

3 hilabete

Ondorioak: ezestea.

Ebazpena aurkaratzeko modua: gora jotzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, esanbidezko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Lanbide gaitasuneko Agiria eskuratzeko azterketan izena emateko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Lanbide gaitasuneko Agiria egiteko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bestelako eskaerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi