null PR Convocatoria de subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas EU

Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

Deialdiaren helburua da Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei diruz hornitzen laguntzea, 2018/2019 denboraldian kadete eta gazte taldeek egiten dituzten joan-etorriak finantza ditzaten.

Arabako kirol federazioei atxikitako kirol klub eta elkarteak.

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila. Kirol Zerbitzua.

60/2019 Foru Agindua, otsailaren 28koa, onesten duena irabazteko xederik gabeko erakundeen bitartez ezinduentzako kirola garatzeko 2018rako dirulaguntza deialdia Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia, kadete eta gazte taldeek egiten dituzten joan-etorrietarako laguntza emateko.

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi