null Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas y o actividades dirigidas a la sensibilización y a la convivencia intercultural. Ayuntamientos de Álava, cuadrillas y Enclave de Treviño EUS

Dirulaguntza deialdia, kultura arteko sentsibilizazio eta bizikidetza helburu dituzten programak edo jarduerak garatzeko. Arabako udalak, kuadrillak eta Trebiñuko enklabea

Norgehiagoka bidez dirulaguntzak ematea kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak eta jarduerak garatzeko 2020an Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean, genero ikuspegia kontuan hartuz, irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek sustatuta.

Udalak, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillako eta Trebiñuko Enklabea, Gasteizko Udala izan ezik eta horrek parte hartzen duen kuadrillak. 

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua. 

Diputatu Nagusiaren 544/2019 Foru Dekretua, abenduaren 30koa. Arabako udal eta kuadrillei eta Trebiñuko Enklabeari zuzendutako dirulaguntzen deialdi publikoa onartzea, sentsibilizazioa eta kultura arteko bizikidetza sustatzera bideratutako programak edota jarduerak garatzeko. 2020ko ekitaldia

Diputatu Nagusiaren 25/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa. Akatsak zuzentzea abenduaren 30eko 544/2019 Foru Dekretuan, zeinaren bidez onetsi baitzen Arabako udal eta kuadrillei eta Trebiñuko Enklabeari zuzendutako dirulaguntzen deialdi publikoa, sentsibilizazioa eta kultura arteko bizikidetza sustatzera bideratutako programak edota jarduerak garatzeko. 2020ko ekitaldia

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

Isiltasun administrazioaren ondorioa: ezezkoa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi