null Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo de carácter plurianual en países en vías de desarrollo a través de entidades sin ánimo de lucro EUS

Garatzeko bidean diren herrialdeetan gauzatzekoak diren urte anitzeko garapenerako lankidetza proiektuak finantzatzeko deialdia, irabazi asmorik gabeko entitateen bidez

Deialdiaren helburua da garapen-bidean dauden herrialdeetan 2021, 2022 eta 2023. urteetan gauzatuko diren urte anitzeko garapenerako lankidetza-proiektuak finantzatzea.

Beren estatutu xedetzat garapenerako lankidetza duten irabazteko xederik gabeko entitateen bidez.

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun zerbitzua.

Foru Gobernu Kontseiluaren 609/2020 Erabakia, abenduaren 1ekoa.

23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Foru Gobernu Kontseiluarena.

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Proiektua finantzatzeko eskaera, garapen bidean dauden herrialdeetan urte anitzeko garapenerako lankidetza-proiektuak finantzatzeko deialdian

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi