Egindako gastuen justifikazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

2024/02/16 - 2024/11/30

Jarduerak burutu eta gero - 2024ko azaroaren 30a

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Justifikazio-kontu sinplifikatua (IV. ERANSKINA, bat programa bakoitzeko)

 • Jardueren memoria bat, dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duena eta egindako jarduerak eta lortutako emaitzak azaltzen dituena (III. ERANSKINA)

 • Jardueraren gastu guztien zerrenda sailkatua, hau da, jardueraren aurrekontu osoa; zerrendan jarri beharko dira hartzekoduna, gastuen agiria edo faktura, zenbatekoa, jaulkipen data eta, hala badagokio, ordainketaren data

 • Banaka edo multzokagastu kontzeptu bererako 1.000,00 euro (BEZa aparte) gainditzen direnean baino ez da aurkeztu beharko faktura edo balio bereko agiria. Horrekin batera ordaindu izanaren frogagiria ere aurkeztu beharko da

 • Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako diru sarreren eta dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adierazita

 • Behar denean, aplikatu ez diren gerakinak eta horietatik sortutako interesak itzultzeko ordainketa gutuna

 • Gainera, halakorik bada, ale bat aurkeztuko da azterlan, programa, argitalpen, iragarki kartel eta prestatutako dokumentazio idatzi edo grafiko guztiarena; horrek guztiak bat etorri behar du eskaeran aurkeztutako programarekin

 • Erakundearen erantzukizunpeko adierazpen bat, aurkeztutako dokumentazioa benetakoa dela eta jatorrizkoekin bat datorrela adierazten duena.


 

Zer behar dut?

 • BAK

  Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke. 

Izapidetu