null Zerga etiketak

Zerga etiketak

Identifikazio etiketak egitea, derrigorrezkoak, dagozkien kasuetan, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zerga aitorpenak, eta PFEZren konturako atxikipenak eta ordainketak aurkezteko.

Arabako araudiaren mende dauden zein ez dauden pertsona fisikoak, juridikoak eta bestelako erakundeak

Ogasuna. Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua. Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atala.

Azaroaren 19ko 199/1996 Foru Dekretua (ALHAO, 139. zk., 1996-12-04koa)

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
003 Eredua: eskaerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi