null Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa

Erregistroaren bidez administrazioak bermatu egiten du Gizarte Zerbitzuen zerbitzuek eta zentroek bete egiten dituztela araubidez ezarritako gutxieneko kalitate betekizunak.

Adineko pertsonentzako etxebizitza komunitarioak. 

Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuaren foru agindu bidez, aurretiaz Gizarte Zerbitzuen zuzendaritzaren menpeko den Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskaritza Zerbitzuak txostena egin ondoren.

34/2015 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, ekainaren 9koa; haren bidez, zerbitzuaren prestazio ekonomikoari lotutako zentro gisa jardun nahi duten titularitate pribatuko etxebizitza komunitarioak egiaztatzeko betekizunak ezartzen dira.

126/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, adineko pertsonentzako erresidentziena Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren arloan. 

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Hiru hilabete, eskaria eta legezko dokumentuak aurkezten direnetik aurrera zenbatzen hasita.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: Eskaria onetsiko da epe horretan berariazko ebazpena ematen baldin bada.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi