null Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen

Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena

Zergadunek Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena edo autolikidazioa aurkeztea

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. BEZaren eta Zerga Berezien Atala.  

12/1993 Foru Dekretu Arauemailea, BEZaren Foru Araua onartzen duena

124/1993 Foru Dekretua, BEZaren arautegia onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
341 eredua. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Eredua 034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
308 eredua. BEZ. Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia, BEZaren arautegiaren 30. bis artikulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak. Itzulketa eskaera.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Mugikortasun urriko pertsonek ibilgailua eskuratzean % 4ko zerga tasa aplikatzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Comunicación de modificación de base imponible por causa de concurso de acreedores y por créditos incobrables

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
BEZ itzulketa abala

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
BEZaren erregistro liburuak Egoitza elektronikoaren bidez. BEZaren berehalako informazio hornidura (BIH)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
318 Eredua. Ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi aurreko likidazio aldiei dagozkien tributazio proportzioak erregularizatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi