null Información/asesoramiento sobre Patrimonio Documental de Álava EUS

Arabako ondare dokumentalari buruzko informazioa/aholkularitza

Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuak kontserbatzen duen dokumentazioari buruzko eta aholkularitza tekniko berezitua behar duten Arabako historiari buruzko iturri dokumentalei buruzko kontsulta.

  • Herritar guztiak.
  • Administrazio eta erakunde publikoak.
  • Erakunde pribatuak.
  • lkarteak.

Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzua.

  • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunaren, informazio publikoa eskuratzearen eta gobernu onarena.
  • 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako historia ondarearena.
  • 1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena.

Jakinarazteko gehienezko epea:  Hilabete, eta beste hainbeste luzatzeko aukera dago, baldin eta lehenago eskatzaileari jakinarazten bazaio.

Epearen barruan ebazpenik ez ematearen ondorioa:  Isiltasun negatiboa.

Administrazio bidearen amaiera:  Bai.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako ondare dokumentalari buruzko informazioa/aholkularitza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi